Čo sú Montessori hračky a ako vybrať dieťaťu tú správnu?

Poznáte výraz Montessori hračka? Tento pojem vznikol v Taliansku pred 120 rokmi a dodnes je mnohým inšpiráciou. Montessori hračky patria medzi najlepšie hračky pre dieťa. Kombinujú v sebe funkciu vzdelávania, kvality a pekného dizajnu.

Názov Montessori vznikol podľa talianskej vedkyne, lekárky a učiteľky Dr. Marie Tecla Artemisia Montessori (1870 – 1952), ktorá zabezpečila prevrat vo vzdelávacom systéme predškolákov a školákov. Išlo o prvú ženu promovanú na doktorku medicíny. Počas svojej kariéry sa začala venovať mentálne zaostalým a slabomyseľným deťom, ktoré chcela viesť a učiť samostatnosti.

Jej vzdelávacie procesy a teórie neostali len pri danej skupine detí, no postarala sa o to, aby sa takto revolučne mohli vzdelávať všetky deti sveta. Maria Montessori vytvorila výučbovú sústavu, ktorú si zamilovali nie len deti, ale aj učitelia a rodičia. Ide o fakt, ktorý je možné pozorovať najmä na veľkom náraste súkromných škôlok a pracovísk vyučujúcich týmto systémom.

Čo je Montessori pedagogika a aké sú jej princípy ?

Pedagogika založená lekárkou Marie Montessori je založená na filozofii rozvoja dieťaťa a konkrétnych praktických postupov s určitými pomôckami. Základným princípom Montessori pedagogiky je myšlienka, že každé dieťa je vzdelávateľné. Je dôležité viesť deti k samostatnosti, formovať ich sebavedomie a nechávať och tvoriť.

Montessori pedagogika kladie dôraz na prepojenie duševnej aktivity s tou telesnou. Získané informácie z vonkajšieho sveta sa spracujú prostredníctvom zmyslov, vďaka čomu dozrieva nervová sústava. Je preto veľmi dôležité dávať vyvíjajúcemu dieťaťu možnosť využívať svoje pohybové orgány pri hrách ako napríklad práca s rukami.

Cieľom pedagogiky je poskytnúť deťom intelektuálne podnety v ideálnej forme a čase a zároveň mu poskytnúť slobodnú vôľu ohraničenú len hranicami, ktoré ho chránia pred ublížením. Dieťa vedené touto pedagogikou sa samo rozhodne akú činnosť chce vykonávať a koľko času jej venuje. Učiteľ je len akýmsi pozorovateľom, ktorý nestojí na strane kritika ale usmerňujúcej autority.

Montessori škôlky sú krok vpred

Montessori škôlky ponúkajú na rozdiel od tých klasických toľko času pre dieťa, koľko ho potrebuje. Vyučovanie v takomto priestore je založené na samostatnej aktivite dieťaťa a vychádza z najznámejšieho výroku Marie Montessori: „Pomôž mi, aby som to dokázal spraviť sám.“

Učiteľ ponúka deťom možné aktivity a deti si samé vyberú, ktoré chcú vykonávať. Učia sa vlastným tempom, ktoré učiteľ voľne pozoruje. Montessori škôlky umožňujú dieťaťu kognitívne, emocionálne a pohybovo sa rozvíjať, naučiť ho samostatne sa rozhodovať a byť zodpovedný. Ďalej vynikajú v možnosti vidieť a poznávať svoje slabé a silné stránky a taktiež ovládať svoje správanie v tomto prostredí.

Maria Montessori kládla dôraz na správnu výchovu dieťaťa aj v domácom prostredí. Jej meno sa spája aj so známymi princípmi, ktorými sa riadia nie len škôlky, ale i rodičia. Týchto 5 princípov odporúčala Maria Montessori všetkým rodičom pri výchove dieťaťa. Ide o rady, ktorými sa inšpiruje čoraz viac jej obdivovateľov. Dieťa sa vďaka nim bude plne zapájať do každej aktivity hlavou aj rukami.

Ak je dieťa chválené, bude chváliť, ak je kritizované, bude kritizovať

Správna komunikácia s dieťaťom je základ dobrej výchovy. Maria Montessori povzbudzovala rodičov k tomu, aby dieťa povzbudzovali nie karhali. Počas aktivity ale aj mimo nej dieťa pochváľte, keď urobí niečo dobré. Keď bude od malička vnímať krik, hnev a nespokojnosť, nebude dobre zvládať náročné situácie.

Neupozorňujte na chyby, tie robíte aj vy

Bez zbytočných výčitiek a pripomínania, dovoľte deťom urobiť chybu, no nekričte. Naučte svoje deti, aby si chybu priznali a napravili ju. Dieťa by si malo chybu všimnúť samo a opraviť ju. Takýmto poznatkom budete viesť dieťa k sebavedomiu.

Snažte sa dieťaťu odpovedať na všetky otázky a počúvajte ho

Je veľmi dôležité, aby doma dieťa cítilo neustále prijatie a pozornosť rodičov. Preto sa snažte odpovedať mu na všetky zvedavé otázky. Je to jeden z najhlavnejších postupov, akými sa dieťa učí. Trpezlivosť u rodičov v tomto období je veľmi dôležitá. Dieťa bude chcieť pravidelne meniť aktivity, no napriek tomu do nich nezasahujte. Pre dieťa je fascinujúce pozorovať svet okolo seba a skúšať nové veci.

Dobrý príklad je krokom k úspešnej výchove

Ak dieťa úspešne vykoná svoju aktivitu, bude ho to motivovať k začatiu tej ďalšej. A preto je podstatné, aby ju vykonávalo v zabezpečenom a pokojnom prostredí. Pokiaľ bude tráviť dieťa čas v peknom a organizovanom prostredí, bude sa aj ono snažiť o jeho udržiavanie. Ničím nerušená aktivita bude viesť k jej správnemu vyriešeniu.

Nechajte dieťaťu slobodu

Áno, strach rodičov je prirodzený. No nemal by prevládať nad nimi samotnými. Dieťa naozaj rado spoznáva svet okolo seba, preto mu to dovoľte. V situáciách, ktoré nie sú pre neho reálnou hrozbou, nezasahujte. Zapájajte ho do aktivít v kuchyni, pri upratovaní či v dielni. Samo sa tak naučí ovládať a používať predmety, ktoré bude v živote potrebovať.

Montessori hračky sú učiteľom

Maria Montessori sama navrhovala hračky, ktoré by mohli viesť k úspešnému vzdelávaniu detí a ich vývinu. Dnes ich ponúka veľké množstvo predajcov a výrobcov. Hračky Montessori sú založené na tvorivosti, rozvíjaní zmyslového, hmatového vnímania a samostatnosti. Majú edukatívne zoznámiť dieťa s farbami, číslami, tvarmi či vzormi. Dieťa sa pri hraní s takýmito hračkami nenápadne učí. Montessori hračky spĺňajú tieto funkcie:

  • Zapájajú zmysly  

Hračky s týmto zameraním plnia funkciu spoznávania a zapájajú všetky zmysly dieťaťa. Sú vyrobené s výraznými detailmi a farbami, vo veľkosti, štruktúre a tvare. Dieťa sa pri hraní snaží koordinovať svoj pohyb a zapájať spolu sním aj jemnú motoriku.

  • Rozvíjajú kreativitu, tvorivosť a zručnosť

Motorické hračky sú vhodné pre deti od najmenšieho veku. Ponúkajú deťom rozvíjať svoju tvorivosť. Dobrým príkladom sú motorické kocky či drevené stavebnice, vďaka ktorým bude mať dieťa príležitosť skladať a tvoriť v neobmedzených možnostiach.

  • Chybu skontroluje hračka nie rodič

Montessori hračky sú vyvinuté tak, aby skontrolovali chybu samé a dieťa na ňu prišlo. Kontrola chyby je veľmi dôležitá nie však od rodiča. Napríklad geometrické vkladačky a skladačky pre deti dajú samé najavo, že je niečo zle. Skladačka nezapadne správne, pokiaľ ju bude dieťa vkladať do nesprávneho tvaru. Po správnom vložení dá hračka signál, že vykonalo správne.

  • Sú z prírodného materiálu

Najlepšie Montessori hračky sú vyrobené z prírodného materiálu ako drevo, vlna a iné. Sú nie len ekologické, ale napomáhajú dieťaťu pri hmatovom vnímaní. Drevené hračky pre deti sú jemné na dotyk a hlavne bezpečné.

Logické a vzdelávacie hračky rozvíjajú intelektuálne schopnosti dieťaťa. Nejde len o spomínané stavebnice a vkladačky, do Monessori hračiek sa radia aj detské kuchynky či dielne pre chlapcov. Dieťa sa vďaka nim bude učiť nie len zručnosti ale aj samostatnosti.

Prečítajte si tiež:

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *